Εγγύηση

Εγγύηση στρωμάτων

Matt-Royal

Το χειροποίητο στρώμα Matt Royal που μόλις αποκτήσατε, κατασκευάστηκε με τις βέλτιστες τεχνικές της σύγχρονης στρωματοποιϊας, χρησιμοποιώντας υλικά και μεθόδους φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η Matt Royal έχο-ντας εμπιστοσύνη στην άριστη κατασκευή των στρωμάτων της και στην ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιεί, εγγυάται για τα προϊόντα της.

Στρώματα με 5ετή εγγύηση

Η εγγύση αφορά στα ελατήρια, το μεταλλικό πλαίσιο, τα υλικά γεμίσματος και επένδυσης όλων των στρωμάτων. Η Matt Royal αναλαμβάνει την επισκευή ή αντικατάσταση του στρώματος, κατά την κρίση της, με άλλο του ίδιου ή ανάλογου τύπου, για τη διάρκεια της 5ετούς εγγύησης χωρίς καμία χρηματική συμμετοχή του πελάτη εκτός από τα έξοδα μεταφοράς.

Στρώματα με 10ετή εγγύηση

Μετά το πέρας της 5ετίας ο πελάτης συμμετέχει στο κόστος αντικατάστασης ή επισκευής με 30% έως το 7ο έτος, 60% έως το 8ο έτος και 80% έως το 10ο έτος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εγγύηση ισχύει εφόσον η χρήση και η φροντίδα του στρώματος συναντά τις ενδεδειγμένες από τον κατασκευαστή οδηγίες. Στην εγγύηση δεν καλύπτονται βλάβες που προήλθαν από υπαιτιότητα του αγοραστή, όπως κακή χρήση του στρώματος, τοποθέτηση σε ανώμαλες επιφάνειες, ακατάλληλες σανίδες, δίπλωμα, υγρασία, οργανικοί λεκέδες, σιδέρωμα κλπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις και σε συνεννόηση με τον αγοραστή η Matt Royal αναλαμβάνει να επισκευάσει το στρώμα, αλλά το κόστος επισκευής και μεταφοράς θα επι-βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον αγοραστή.

Greco-strom

Κάθε στρώμα Greco Strom είναι προϊόν της ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕ η οποία είναι υποχρεωμένη, για τα τρία πρώτα χρόνια από την αγορά του, να το επισκευάσει ή να το αντικαταστήσει με άλλο του ιδίου ή παρόμοιου τύπου, χωρίς καμία χρηματική συμμετοχή από εσάς εκτός από τα έξοδα μεταφοράς.

Μετά τη συμπλήρωση του τρίτου χρόνου από την αγορά συμμετέχετε με:

30 % για τον 4ο και 5ο χρόνο

60 % για τον 6ο και 7ο χρόνο

80 % για τον 8ο/9ο και 10o χρόνο

Η παραπάνω συμμετοχή σας στην επισκευή ή αντικατάσταση του στρμοτος υπολογίζεται πάνω στην τρέχουσα λιανική τιμή πώλησης και επιβαρύνεστε με τα έξοδα μεταφοράς του στρώματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο με την προσκόμιση της φωτοτυπίας, του τιμολογίου αγοράς ή της απόδειξης λιανικής πώλησης. Για τη χρησιμοποίηση της εγγυήσεως απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσετε το στρωμα .

1/1